Zadzwoń pod numer 602-297-674 i skorzystaj z pomocy specjalisty, kontakt dziś do godziny 14:00

Czy znasz wartość swojej nieruchomości?


Poznaj wartość z rzeczoznawcą majątkowym.

Zamów operat szacunkowy bez wychodzenia z domu

Od złożenia podpisu na akcie notarialnym często zależy jak będzie wyglądać nasze życie przez lata.
Jak widzimy swój wybór w momencie podejmowania decyzji uzależnione
jest od informacji, które posiadamy.
Zanim do tego dojdzie wyposaż się w kompletną opinię o wartości nieruchomości.

Od 700 zł netto*

Dowiedz się więcej >

Sprawdź w jakich cenach sprzedano mieszkania

 

Chcesz kupić lub sprzedać mieszkanie bez pośredników?
Nie trać czasu sprawdzając oferty sprzedaży w internecie.
Przygotuj się do negocjacji poznając ceny, po których faktycznie dochodziło do podpisywania umów.
Zamów analizę rynku i przekonaj się czy Twoje oczekiwania pokrywają się z rzeczywistością.

Od 500 zł netto*

Zobacz przykład >

Potrzebujesz osobistej konsultacji

Masz pytania bądź wątpliwości w sprawie wartości nieruchomości?
Pamiętaj, że jeśli chodzi o pieniądze nie ma głupich pytań.
Skontaktuj się ze specjalistą i otrzymaj swoje odpowiedzi.

Od 150 zł netto*

Wybierz sposób kontaktu >

Q&A

Czym jest wartość?

Wartość to najbardziej prawdopodobna cena nieruchomości, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen uzyskanych w transakcjach kupna-sprzedaży przy przyjęciu założenia, że strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy.

Dlaczego poznanie wartości jest takie ważne?

To podstawowa wiedza, która pomoże w ochronie Twojego interesu prawno-finansowego i pozwoli podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję. Dodatkowo zminimalizuje ryzyko nieuczciwych praktyk pośredników rynku nieruchomości.

Operat szacunkowy czy wycena online?

Operat różni się od wycen z serwisów internetowych:
 • wycena online opiera się na wykorzystaniu cen ofertowych oraz wybranych cech nieruchomości, nie uwzględnia jednak wszystkich czynników mających wpływ na ostateczną kwotę
 • rzeczoznawca każdorazowo uwzględnia specyfikę danej nieruchomości, ustala jej atrakcyjne cechy w stosunku do rynku oraz ich wpływ na wartość
 • rzeczoznawca przeprowadzi osobiste oględziny, podczas których oceni stan techniczny nieruchomości
 • rzeczoznawca zbada stan prawny nieruchomości (sprawdzi zgodność zapisów w dokumentach urzędowych, powiadomi Cię o prawie dożywotniego zamieszkania lokalu, jeżeli ono istnieje, a także o postępowaniach egzekucyjnych czy obciążeniach hipoteki)
 • rzeczoznawca ma dostęp do aktów notarialnych sprzedaży, analizuje tendencje warunków, na których odbywały się sprzedaże nieruchomości
  w okolicy
 • wykonanie operatu przez rzeczoznawcę wymaga analizy wielu danych dlatego trwa co najmniej 3 dni i wiąże się z większymi kosztami
 • wycena online to narzędzie dostępne „od ręki”, jest dokonywana automatycznie bez udziału człowieka, a jej koszt to tylko kilkadziesiąt złotych
 • narzędzia do wyceny online często oferowane są przez podmioty pośredniczące w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, w których interesie nie musi być przedstawienie Ci realnej wartości Twojej własności
 • operat to specjalistyczna opinia bezstronnego rzeczoznawcy, zobowiązanego przepisami prawa do udzielenia Ci w pełni rzetelnej informacji
  na temat wycenianej nieruchomości
 • rzeczoznawca podlega również obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek ewentualnych nieścisłości w dokonanej wycenie
To, z jakiej usługi skorzystasz to Twój wybór. Warto jednak zadać sobie pytanie: która wycena będzie dla Ciebie bardziej wiarygodna?

CENNIK

* Ceny netto
* Cena operatu szacunkowego ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru nieruchomości, liczby składników nieruchomości, skomplikowania sytuacji prawnej oraz lokalizacji nieruchomości.

Operat szacunkowy - Mieszkanie - od 700 zł

MIESZKANIE „od dewelopera”
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży/umowa rezerwacyjna
 • rzut lokalu, opis standardu wykonania budynku (do uzyskania od dewelopera)
 • prospekt informacyjny (do uzyskania od dewelopera)
 • decyzja pozwolenie na budowę, decyzja pozwolenie na użytkowanie (do uzyskania od dewelopera)
 • wypis z rejestru gruntów dla działki/działek na których realizowana jest inwestycja (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • kosztorys robót wykończeniowych jeśli dotyczy

Pobierz wykaz dokumentów
MIESZKANIE „spółdzielcze”
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • aktualny numer księgi wieczystej lokalu jeśli jest założona
 • aktualny numer księgi wieczystej gruntu jeśli brak księgi wieczystej dla lokalu
 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, powierzchnia użytkowa lokalu, położenie lokalu na piętrze)

Pobierz wykaz dokumentów
MIESZKANIE „z rynku wtórnego”
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • aktualny numer księgi wieczystej
 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • rzut lokalu z powierzchniami użytkowymi, opis standardu wykonania budynku

Pobierz wykaz dokumentów

Operat szacunkowy - Dom - od 1 000 zł

DOM „od dewelopera"
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży/umowa rezerwacyjna
 • dokumentacja techniczna budynku wraz z rzutami kondygnacji, parametrami technicznymi, opisem standardu wykonania (do uzyskania od dewelopera)
 • prospekt informacyjny (do uzyskania od dewelopera)
 • decyzja pozwolenie na budowę (do uzyskania od dewelopera)
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki na której realizowana jest inwestycja, (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie) lub decyzja o warunkach zabudowy

Pobierz wykaz dokumentów
DOM „z rynku wtórnego”
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki/działek, których dotyczy inwestycja i wypis z kartoteki budynków (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub w Gminie) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja pozwolenie na budowę
 • decyzja pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • projekt budowlany wraz z parametrami technicznymi budynku

Pobierz wykaz dokumentów

Operat szacunkowy - Dom w budowie - od 1 300 zł

DOM W BUDOWIE
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki/działek, na których realizowana będzie inwestycja (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub w Gminie) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • projekt budowlany wraz z parametrami technicznymi budynku
 • kosztorys budowlany

Pobierz wykaz dokumentów

Operat szacunkowy - Działka - od 800 zł

DZIAŁKA
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wyrys z mapy zasadniczej (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub w Gminie) lub decyzja o warunkach zabudowy

Pobierz wykaz dokumentów

Operat szacunkowy - Lokal użytkowy - od 900 zł

LOKAL UŻYTKOWY
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • wypis z rejestru lokali (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • obowiązująca umowa najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.

Pobierz wykaz dokumentów

Operat szacunkowy - Budynek użytkowy - od 2 000 zł

BUDYNEK UŻYTKOWY
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów i wypis z kartoteki budynków oraz mapa zasadnicza (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub w Gminie) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • obowiązujące umowy najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.

Pobierz wykaz dokumentów

Operat szacunkowy - Nieruchomość komercyjna - od 3 000 zł

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub w Gminie) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • obowiązujące umowy najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.

Pobierz wykaz dokumentów

Operat szacunkowy - Służebność - od 1 000 zł

SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA/PRZESYŁU
Skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je listownie lub mailowo. W razie pytań zadzwoń pod numer 602-297-674

 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub w Gminie) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • obowiązujące umowy najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.

Pobierz wykaz dokumentów

Analiza rynku - od 500 zł

ANALIZA RYNKU
Przygotuj się do zakupu poznając popyt i podaż na danym rynku nieruchomości:
 • jakie nieruchomości zakupywano najczęściej we wskazanej okolicy w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • w jakich cenach dochodziło do zawarcia transakcji interesujących Cię nieruchomości
 • jaką cenę minimalną i maksymalną uzyskano za m² sprzedawanej powierzchni, a także ile wynosi cena średnia m² na danym rynku
 • jak zmieniały się ceny na przestrzeni upływającego czasu
 • jakie nieruchomości aktualnie znajdują się w ofercie sprzedaży
 • jaki jest poziom współczynnika negocjacji, który informuje potencjalnego nabywcę o ile należy znegocjować cenę ofertową nieruchomości, aby nie dokonać zakupu powyżej jej wartości rynkowej, czyli najprawdopodobniejszej ceny

Konsultacja - od 150 zł

KONSULTACJA
Skonsultuj swoje wątpliwości ze specjalistą. Konsultacja w zależności od potrzeb klienta polega na udzieleniu praktycznych wskazówek bez protekcjonalnego tonu, które pomogą rozwiązać wątpliwości dotyczące
 • oszacowanej wartości nieruchomości
 • wyjaśnić niejasności związane z interpretacją przepisów związanych z nieruchomością
 • ograniczą stres przy formalnościach transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości
 • nierzadko skontaktować Cię z innym specjalistą z określonej branży

OPERAT

Dowiedz się więcej

Kiedy przyda się opinia w formie operatu?

 • Kupujesz mieszkanie i chcesz sprawdzić, czy cena nie jest zawyżona
 • Sprzedajesz dom i zastanawiasz się nad wysokością ceny minimalnej
 • Jesteś inwestorem i szukasz argumentów do negocjacji warunków umowy
 • Starasz się o kredyt hipoteczny
 • Chcesz podziału majątku i nie znasz jego aktualnej wartości
 • Potrzebujesz ustanowić wynagrodzenie za korzystanie z drogi dojazdowej
 • Operator wprowadza na Twoją nieruchomość infrastrukturę i masz chęć ocenić proponowane warunki


Co zawiera operat?

Oszacowaną kwotę (wartość) nieruchomości, uwzględniającą jej specyfikę, stan techniczny i prawny oraz analizę rynku z cenami sprzedaży podobnych nieruchomości w najbliższej okolicy.

Jak wygląda realizacja operatu?

 1. Zamówienie telefoniczne/mailowe omówienie potrzeb klienta
  i niezbędnych dokumentów do skompletowania dla rzeczoznawcy
 2. Przesłanie dokumentów drogą mailową, uzgodnienie ceny operatu, czasu realizacji i terminu przeprowadzenia oględzin
 3. Oględziny nieruchomości czynności techniczne rzeczoznawcy w celu określenia stanu nieruchomości
 4. Przygotowanie operatu czynności analityczno-obliczeniowe, opracowanie edycyjne operatu przez rzeczoznawcę
 5. Odbiór regulacja płatności, przekazanie/wysyłka zamówionej ilości egzemplarzy operatu, objaśnienia na życzenie


Operat szacunkowy czy wycena online?

Nie idź na łatwiznę! – operat szacunkowy różni się od wycen z popularnych serwisów internetowych. Oszczędność kilkuset złotych (koszt operatu) stanowi zaledwie ułamek procenta kwoty transakcji, w przeciwieństwie do niedoszacowania lub przeszacowania, które najczęściej wynoszą nawet kilka procent tej kwoty.

Czytaj więcej...

ANALIZA

Dowiedz się więcej

Co zawiera analiza rynku?

 • badanie popytu i podaży na dany rodzaj nieruchomości
 • informację jakie nieruchomości zakupywano najczęściej we wskazanej okolicy w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • w jakich cenach dochodziło do zawarcia transakcji interesujących Cię nieruchomości
 • jaką cenę minimalną i maksymalną uzyskano za m² sprzedawanej powierzchni, a także ile wynosi cena średnia m² na danym rynku
 • jak zmieniały się ceny na przestrzeni upływającego czasu
 • jakie nieruchomości aktualnie znajdują się w ofercie sprzedaży
 • jaki jest poziom współczynnika negocjacji, który informuje potencjalnego nabywcę o ile należy znegocjować cenę ofertową nieruchomości, aby nie dokonać zakupu powyżej jej wartości rynkowej, czyli najprawdopodobniejszej ceny

Ile kosztuje analiza?

Ile nieruchomości, tyle różnorodności, dlatego trudno określić koszty analizy, zanim się jej nie zrobi. Możesz jednak dokonać wstępnej wyceny określając obszar i ilość informacji, którą potrzebujesz. Pamiętaj, że to orientacyjne ceny, które mogą wzrosnąć po analizie.

Analiza rynku - pobierz przykład

O FIRMIE

Dowiedz się więcej
Pomysł przyszedł naturalnie. Wartość po prostu trzeba znać.

Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego

O. Wilde

Rozumieją to najbardziej Ci którzy kupili za drogo lub sprzedali za tanio.


  ZNANA WARTOŚĆ to najistotniejsza informacja z punktu widzenia właściciela lub inwestora, która daje odpowiedź na pytanie zyskam czy stracę? ZNANA WARTOŚĆ to zabezpieczenie swojego interesu poprzez świadomą decyzję opartą o pełne dane o nieruchomości (określoną sumę i czynniki mające na nią wpływ. Pod nazwą ZNANA WARTOŚĆ staram się również przybliżyć usługi rzeczoznawcy majątkowego, jako specjalisty rynku nieruchomości posiadającego wśród doradców z branży charakter zawodu zaufania publicznego, przestrzegającego zasady bezstronności, uczciwości i tajemnicy zawodowej.


Rozpoczęcie działalności współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, nr upr. zawodowych 7667
Jeśli wartość nieruchomości powstaje w naszych umysłach i nie jest oparta na rzetelnych danych, istnieje prawdopodobieństw, że zmierzymy się ze skutkami ubocznymi takiej niewiedzy.

W mojej pracy pomagam klientom poznać wartość nieruchomości i czynników mających wpływ na jej wysokość.

Znam się na tym, co robię – jako rzeczoznawca majątkowy dysponuje obiektywnymi narzędziami i dostępem do danych w ramach posiadanych uprawnień zawodowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Wiedza cenniejsza niż złoto – stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konsultacje w środowisku specjalistów.

Dla mnie liczy się świadomość. Dosłownie – największą wartością w pracy rzeczoznawcy jest dla mnie uświadamianie klientów, co w kontekście swojego interesu finansowego posiadają, mają w zamiarze nabyć lub sprzedać. Zdarza się również, że operat czy objaśnienie otrzymanego wynikupozwala rozwiązać problem o charakterze rodzinnym.

Jestem wszędzie – stacjonarnie najczęściej w Płocku i Warszawie, ale obszar działań dostosowywany jest do lokalizacji klienta.

Dołącz do grona Klientów, podejmując swoją decyzję w oparciu o znaną wartość nieruchomości.

Wybierz sposób kontaktu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie i utrzymanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim.