Pomysł przyszedł naturalnie. Wartość po prostu trzeba znać.

Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego

O. Wilde

Rozumieją to najbardziej Ci którzy kupili za drogo lub sprzedali za tanio.


ZNANA WARTOŚĆ to najistotniejsza informacja z punktu widzenia właściciela lub inwestora, która daje odpowiedź na pytanie zyskam czy stracę?

ZNANA WARTOŚĆ to zabezpieczenie swojego interesu poprzez świadomą decyzję opartą o pełne dane o nieruchomości (określoną sumę i czynniki mające na nią wpływ).

Pod nazwą ZNANA WARTOŚĆ staram się również przybliżyć usługi rzeczoznawcy majątkowego, jako specjalisty rynku nieruchomości posiadającego wśród doradców z branży charakter zawodu zaufania publicznego, przestrzegającego zasady bezstronności, uczciwości i tajemnicy zawodowej.


Rozpoczęcie działalności współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).